Posjeta spomen sobi šehidima

U subotu, 18. decembra, vrijedni stipendisti Fondacije Bijeli ljiljan su posjetili Spomen sobu šehida i poginulih boraca Općine Vogošća.

U sklopu programa u kojem se djeca upoznaju sa osnovnim vrijednostima čovjeka i građanina države, jedna od važnih stvari jeste izgradnja svijesti prema ljudima koji su za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu žrtvovali ono što im je najvrijednije, svoj život. Svaki čovjek u svom životu ima snove, želje, planove, koje je najslađe ispunjavati i realizirati u svojoj domovini, a da bi domovina bila onakva kakvom je samo poželjeti treba onda znajmo da je za to najbitniji “sastojak” pošten, radin, iskren, vrijedan i hrabar građanin, koji tuđe cijeni i poštuje a svoje ne da i brani.

U što boljem realiziranju ovog plana i programa nam je pomogao izvanredan i pažnje vrijedan projekat otvaranja Spomen sobe šehidima i palim borcima Općine Vogošća. Spomen soba koju mi kao građani doživljavamo kao muzej ili pak izlog hrabrosti, slobodarstva, neustrašivosti naših najboljih sinova, zahvaljujući čijoj krvi opstaje naša stamena i lijepa domovina Bosna i Hercegovina. Naša dužnost je da svojim mladima prenosimo ove stvari, a njihova da pamte. Jer najbolje se uči na primjeru, a naša domovina ima veliki broj primjera hrabrih i dobrih ljudi koji su bili i sada jesu i bit će svjesni značaja koji domovina ima u životu svakog čovjeka.

Zahvaljujemo se gospodinu Omeru Edi Hadroviću na toplom i srdačnom dočeku i osmjehu na licu koji mnogo znači posjetiteljima ovog važnog mjesta a posebno mladima, koji pokazuju interes za ovakav “sadržaj” koji nudi Spomen soba. A kada već govorimo o sadržaju, onda smo ostali bez riječi koliko eksponata i fotografija je našlo svoje mjesto u ovoj Sobi.