Članovi Fondacije “Bijeli ljiljani” u programu Radio Ilijaša govorili o liku i djelu hazreti Hatidže

Članovi Fondacije “Bijeli ljiljani” u programu Radio Ilijaša govorili o liku i djelu hazreti Hatidže

U jutarnjem programu Radio Ilijaša gostovali su članovi Fondacije “Bijeli ljiljani” Vogošća, predsjednik Fondacije profesor Ertan Basarik i mladi članovi: Muhamed, Zejneb i Merjem.
Fondacija “Bijeli ljiljani” usmjerena je na rad sa mladima u ovom vremenu velikih iskušenja i opasnosti, odgoju mladih i njihovom obrazovanju. Aktivnosti kojima privlače mlade su zanimljiva edukativna predavanja, za vrijeme Ramazana omladinski iftari, a često organizuju i ekskurzije po Bosni i Hercegovini.
S obzirom na to da je danas 10. Ramazan i godišnjica smrti velike žene islama hazreti Hatidže djeca su pročitala eseje u kojima su ukazali na lik, značaj , djelo i žrtvu hazreti Hatidže za islam.


O tome Muhammed a.s. kaže:
„Veliki je broj ljudi upotpunio njihovu vjeru i ljudskost, a od žena su to učinile samo Merjema, kći Imranova, Asija, žena Faraonova i Hatidža, kći Huvejlidova.“
Hatidža je bila istinski pomagač i sigurni oslonac Muhammedu a.s. U džahilijetu mu je pomagala da očuva svoj dostojanstveni život. Kada je primio Prvu objavu, prva mu je povjerovala i pružila najveću podršku. Mladima, a posebno ženama, Hatidža treba biti uzor kao samostalna, finansijski neovisna moćna žena, a odana vjeri i suprugu, poklonovši sav svoj imetak islamu, poručili su naši današnji gosti.

Izvještaj Radia Ilijaš