Rad na promociji pozitivnih vrijednosti

Rad na promociji pozitivnih vrijednosti

Fondacija “Bijeli ljiljani” osnovana je 2012. godine, njen rad usmjeren je na mlade ljude i promociju pozitivnih vrijednosti u skladu sa glavnim  načelima islama.  Kako ističu  u  vremenu velikih iskušenja i opasnosti, odgoju mladih i njihovom obrazovanju važno je posvetiti posebnu pažnju.

Aktivnosti kojima privlače mlade su zanimljiva edukativna predavanja, za vrijeme Ramazana omladinski iftari. Druženja uz određene teme i ekskurzije po Bosni i Hercegovini također su dio programa koji je namijenjen edukaciji članova.

Naredna aktivnost  je 25. novembra kada će biti obilježen Dan državnosti BiH,  što je u i Fondaciji „Bijeli ljiljan“   uz obilježavanje 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, sada već tradicionalna aktivnost, kojima na poseban način, daju svoj doprinos obilježavanju  dva najvažnija  datuma u historiji naše zemlje.

Izvještaj TV Vogošće