Dan državnosti BiH

Čuvaj svoju domovinu,

ona ti je druga mati,

jer ne možeš prebrojati

sve njezine blagodati.

Njenu ljubav i sigurnost

ne može ti niko dati.

Bez prava na otadžbinu

pod tuđom si kandžom vlasti,

a da ti je samo znati

kol'ko ljudi bez nje pati?

A da ti je samo znati

kol'ko ljudi bez nje pati!

Spremni su sve žrtvovati

i vlastiti život dati

da im makar djeca mogu 

u slobodi uživati.