Promjena

Kralj je odlučio postaviti veliki kamen nasred glavnog puta i sakriti se u blizini da vidi reakcije prolaznika. I kao što se da naslutiti, bogatiji građani, trgovci, ministri pored kamena …